News1

Team17 เปิดตัวภาคใหม่ของเกมหนอนสุดฮิต Worms 4 ที่ยังคงเป็นเกม 2D มีแผนปล่อยลงอุปกรณ์ iOS สิงหาคมนี้ และระบบอื่นๆในภายหลัง

เว็บไซต์ Pocket Gamer เปิดเผยว่า Worms 4 ได้ถูกออกแบบให้มีพื้นที่แคบลง จำนวนผู้เล่นต่อทีมน้อยลง และระยะเวลาการเล่นสั้นลง เพื่อให้เป็นมิตรกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น ตัวเกมจะมาพร้อมกับ 80 ภารกิจในโหมด single-player และรองรับการเล่นแบบออนไลน์

Worms 4 จะมีระบบใช้เงินจริงเพื่อซื้อของในเกม แต่ก็สามารถใช้คะแนนในเกมแลกได้เช่นกัน มีอาวุธใหม่ๆ และตัวเกมไม่ได้เป็นแบบ free-to-play แต่ยังไม่ประกาศราคา

Comments