UNREAL PARIS ห้องสุดสมจริงจาก Unreal Engine 4

2362

เดี๋ยวนี้กราฟฟิคของเกมนับวันยิ่งจะมีความสมจริงมากขึ้นทุกวัน ดังโปรเจ็คของนายคนที่ที่ได้สร้างห้องสุดสมจริงจาก Unreal Engine 4 ที่บอกได้คำเดี๋ยวว่าสุดยอดมากๆ ถ้าไม่บอกก็นึกว่าของจริงซะอีก

Source dsogaming

Untitled-1

GSW-News

GG-News

Comments