News

เมื่อปี 2012 Ubisoft ได้วางจำหน่ายเกมซอมบี้ของตัวเองในชื่อ ZombiU ซึ่งเป็นเกม exclusive ของเครื่อง Wii U แต่จากประกาศล่าสุดตัวเกมได้ถูกพอร์ทลงเครื่อง PS4, Xbox One และ PC แล้ว และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Zombi มีกำหนดปล่อยในรูปแบบของดิจิตอล 18 สิงหาคมนี้

Zombi ไม่มีเนื้อเรื่อง ระบบส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับเกมซอมบี้ในปัจจุบัน แต่ที่ชูธงเลยก็คือถ้าหากผู้เล่นตาย จะไม่สามารถกลับไปเล่นตัวเดิมได้อีกเพราะทางเกมจะสุ่มตัวละครใหม่ให้เล่นไปเรื่อยๆ และตัวละครเก่าที่ตายไปจะกลายเป็นซอมบี้ในฉากนั้นๆแทน ทำให้ใครที่อยากได้ของสัมภาระเก่าๆจะต้องวิ่งตามหาตัวละครเก่าที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วกันเอาเอง

Comments