News

บางคนอาจมีเกมบน Steam มากเกินกว่าที่จะใช้เวลาทั้งชีวิตเล่น บางเกมอาจเป็นของขวัญขำๆ จากที่เพื่อนส่งมาให้, หรือเป็นเกมเล็กๆ น้อยๆ จากกิจกรรมแจกเกมฟรีที่ไม่อยากได้และมันทำให้ Library รกเหลือเกิน ถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้และอยากลบมันทิ้งออกไปจากบัญชี ตอนนี้ Steam สามารถทำแบบนั้นได้แล้วครับ

ลูกเล่นนี้ถูกค้นพบโดยสมาชิกเว็บไซต์ Reddit ซึ่งหลังจากส่งคำร้องไปหา Steam จะมีการส่งคำถามกลับมายืนยันว่าคุณต้องการลบเกมที่ระบุออกจาก Library หรือไม่ ถ้าต้องการก็ตอบตกลงไป แต่ถ้าไม่ก็สามารถปฏิเสธได้เช่นกัน ใครที่อยากลองสามารถส่งคำร้องไปหาฝ่ายสนับสนุนของ Steam กันได้ ที่นี่

สำหรับเกมหลายเกมที่ซื้อมาเป็นแบบบันเดิลหรือถูกรีดีมในคีย์เดียวกัน ไม่สามารถยื่นขอลบแบบแยกเกมได้ เพราะเมื่อยื่นคำร้องไปหน้าเพจที่ตอบกลับมาจะแสดงรายชื่อเกมทั้งหมดที่อยู่ในบันเดิลหรือคีย์เดียวกัน แล้วถามว่าต้องการลบเกมทั้งหมดนี้หรือไม่

ขั้นตอนการลบ

  • เข้าลิ้งค์ help.steampowered.com
  • ล็อคอินด้วยบัญชี Steam
  • เลือก “เกม, ซอฟแวร์, ฯลฯ”
  • เลือกเกมที่ต้องการลบ
  • เลือก “I want to permanently remove this game from my account.”
  • เลือก OK เพื่อลบเกม

Comments