Valve เริ่มให้ผู้ใช้ Steam สามารถส่งคำร้องขอคืนเงินเกมที่ซื้อมาได้ตั้งแต่ปี 2015 แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้ต้องเล่นเกมนั้นต่ำกว่า 2 ชั่วโมงและต้องส่งคำร้องภายใน 14 วันตั้งแต่วันที่ซื้อเกม นับตั้งแต่วันนั้นก็ดูเหมือนว่ามีคนใช้บริการนี้จำนวนมากทีเดียวครับ

Gamsindustry.biz รายงานว่าเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภายใน 24 ชั่วโมงมีคนส่งคำร้องขอคืนเงิน 49,119 ครั้ง ซึ่งหน้าสนับสนุน Steam บอกว่าคำขอทั้งหมดจะถูกจัดการเสร็จสิ้นภายในเวลาระหว่าง 1.35 ชั่วโมงและ 1.53 วัน เมื่อพิจารณาจากคำร้องที่ถูกส่งไปแต่ละวัน แปลว่าบริษัทสามารถจัดการกับคำร้องทั้งหมดได้ในเวลาอันรวดเร็วมาก

นอกจากนี้ในรายงานยังบอกว่าโดยรวมแล้วคำร้องขอคืนเงินมีจำนวนมากกว่าคำร้องอื่นๆ รวมกันซะอีก ซึ่งมี 16,535 ครั้งต่อวัน แยกเป็นประเภทได้แก่ คำร้องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและกู้คืนบัญชี 12,366 ครั้ง คำร้องเกี่ยวกับการสนับสนุนทางด้านเทคนิค 2,211 ครั้ง และคำร้องเกี่ยวกับซื้อและการเรียกเก็บเงิน 1,776 ครั้ง

ดูตัวเลขของคำร้องตลอด 90 วันที่ผ่านมาของ Steam ได้ ที่นี่

Comments

GSW-News GSW-News