news

Valve เผยว่าพวกเขาได้เปลี่ยนกฎใหม่ซึ่งทำให้ไม่สามารถส่งเกมที่ซื้อมาในราคาถูกให้กับคนอื่นๆข้ามประเทศได้ ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่กระทบกับประเทศแถบอเมริกาและยุโรปเพราะที่นั่นเกมก็ราคาแพงอยู่แล้ว

โดยเกมใน Steam นั้นได้ถูกกำหนดราคาตามค่าเงินของประเทศนั้นๆ ทำเกมเดียวกันในบางประเทศนั้นมีราคาแตกต่างกันมาก อย่างเช่นเกมที่ประเทศรัสเซียที่มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น กฎใหม่นี้จึงเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Steam ในรัสเซียนั้นนำเกมมาขายให้กับประเทศอื่นโดยตั้งราคาให้สูงขึ้นเพื่อให้ได้กำไรนั่นเอง

Source gamespot

GSW-News

GG-News

Comments

GSW-News GSW-News