News

มีคนไปพบว่าทางบริษัท Sony Computer Entertainment ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกม 2 เกมใหม่ เกมแรกชื่อ “Days Gone” อยู่ในหมวด 9 และ 41 ซึ่งหมายถึงเกมและเกมออนไลน์ตามลำดับ แต่เกมออนไลน์ในที่นี้อาจจะไม่ได้มีความหมายตรงตัวครับ อาจจะหมายถึงเกมที่มีฟีเจอร์ออนไลน์อย่างเช่น leaderboard ก็ได้

ส่วนเกมที่สองชื่อ “VRPG” อยู่ในหมวด 9 ที่หมายถึงเกมเช่นกัน เกมนี้น่าสนใจตรงที่อักษรย่อที่มีการคาดเดากันว่าจะหมายถึง “Virtual RPG” หรือเกม RPG แบบเสมือนจริงนั่นเองครับ ซึ่งในรายละเอียดก็ไม่ได้ให้ข้อมูลชัดเจนว่าเป็นเกมประเภทไหนและจะลงให้กับเครื่องอะไรด้วย

VRPG จดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2015 ส่วนเกม Days Gone จดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2015 ตามเอกสารการจดทะเบียนฉบับเต็มของทั้งสองเกมครับ

Comments