News

จากผลวิจัยของมหาวิทยาลัย McGill ได้บอกว่าการเล่นเกม Rock Band ด้วยกันนั้นนอกจากจะช่วยลดความเครียดแล้วยังเพิ่มความเห็นอกเห็นใจให้แก่กันและกันอีกด้วย

ผลวิจัยนี้ได้มาจาการทดลองของศาสตราจารย์ Jeffrey Mogil ที่ได้ทดลองให้นักศึกษาส่วนหนึ่งนำแขนไปแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อให้เกิดความเจ็บปวด แล้วแบ่งนักศึกษาทั้งหมดออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกที่มีนักศึกษาอยู่คนเดียว กลุ่มที่ 2 อยู่กับเพื่อน และกลุ่มสุดท้ายอยู่กับคนแปลกหน้า เพื่อวัดความเจ็บปวด ต่อมาก็ให้ทุกคนนั้นเล่นเกม Rock Band ร่วมกันพร้อมกับทานยาบล็อคความเครียด

พอผลก็ออกมากลับกลายเป็นว่านักศึกษาที่อยู่คนเดียวและอยู่กับคนแปลกหน้านั้นมีความเจ็บปวดไม่แตกต่างจากเดิมเลย แต่สำหรับคนที่อยู่กับเพื่อนนั้นพวกเขากลับรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิม

“มันดูเหมือนว่ากลุ่มที่อยู่กับเพื่อนแล้วความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นนั้นดูเป็นเรื่องไม่น่ายินดีเท่าไหร่ แต่มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพวกเขานั้นเกิดความเห็นอกเห็นใจระหว่างกันและกันต่างหากล่ะ” Mogil กล่าว ทั้งนี้ศาสตราจารบอกว่ามันเป็นเพราะพวกเขาเข้าใจความรู้สึกของความเจ็บปวดของกันและกันจึงเกิดเป็นความเห็นใจกันขึ้นมา และสำหรับคนที่ไม่รู้จักกันแล้วก็เพราะความไม่รู้จักกันนี่แหละทำให้ความรู้สึกเห็นใจถูกปิดบัง หรือที่เรียกกันว่า “ความเครียดทางสังคม”

Source polygon

Untitled-1

GSW-News

GG-News

Comments