News

Microsoft ปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดของเกมภาคล่าสุดของสาว ลาร่า ครอฟท์ Rise of the Tomb Raider ภายใต้ชื่อ “Woman Vs. Wild” ซึ่งเป็นการแสดงถึงความยากลำบาทที่เธอจะต้องพบเจอตลอดทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศอันโหดร้าย และการต่อสู้สัตว์ป่าอย่าง หมี, หมาป่า และเสือดาว

ยังมีการกล่าวถึงพื้นที่ศูนย์กลางโฉมใหม่ ที่มีขนาดใหญ่กว่าภาคแรก 2-3 เท่า ซึ่งในพื้นที่นี้จะทำให้ลาร่าสามารถทำภารกิจใหม่ๆ หรือกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือไปจากเนื้อเรื่องได้

ตัวเกมกำหนดปล่อย 10 พฤศจิกายนนี้ บน Xbox One และ Xbox 360 ส่วน PC กับ PlayStation 4 กำหนดปล่อยภายในปี 2016

Comments