News

ดูเหมือน Square Enix จะไม่อยากขายฉากสวยๆ ของเกม Rise of the Tomb Raider ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเกมแล้วครับ เพราะภาพที่ถูกปล่อยมาของเวอร์ชั่น PC มักเป็นภาพแนวตั้งมุมแคบๆ ที่โชว์รายละเอียดกราฟฟิคมากกกว่า คงเพราะด้วยตัวเกมนั้นรองรับเทคโนโลยี HBAO+ และ TressFX ที่เป็นจุดขายของ NVIDIA และ AMD ตามลำดับ เลยอยากโชว์ของในส่วนนี้ให้มากที่สุด

เกมเวอร์ชั่น PC กำหนดปล่อย 28 มกราคมนี้ ส่วน PS4 เป็นช่วงปลายปี 2016

Comments