The Telegraph รายงานว่างานวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรีโนเบิล แอลป์ พบว่าวัยรุ่นที่ใช้เวลาเล่นเกมมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะทำให้เป็นคนเหยียดเพศครับ จากการสำรวจวัยรุ่นอายุระหว่าง 11-19 ปี ในเมืองลียงและเกรอน็อบล์ ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 13,520 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมถูกถามคำถามเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับการเล่นเกม และทัศนคติต่อเพศหญิงและเพศภาวะของพวกเขา

งานวิจัยถูกตีพิมพ์ในหมวดจิตวิทยาของวารสาร Frontiers เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการระบุว่าการเล่นเกมและทัศนคติต่อเพศหญิงที่ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในเกมต่างๆ มีความเชื่อมโยงกัน เมื่อเกมใดเกมหนึ่งมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วย พวกเขามักถูกมองว่าเป็น “ตัวละครที่จำเป็นต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ถูกระทำ หรือเป้าหมายทางวัตถุ หรือวัตถุทางเพศที่ต้องเอาชนะ”

ผู้ร่วมวิจัย ลอว์เรนท์ เบ็ก กล่าวว่า “การเหยียดเพศถูกนำเสนอทั้งในโฆษณา โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และรวมถึงวิดีโอเกมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การวิเคราะห์เนื้อหาแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงไม่ถูกนำเสนอเท่าที่ควรในเกมที่ได้รับความนิยม พวกเขามักเป็นผู้ถูกระทำ เป็นเจ้าหญิงที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหรือไม่มีความสำคัญ”

เบ็กกล่าวต่อว่าแม้การเหยียดเพศและวิดีโอเกมจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่เขาก็ย้ำว่าเกมส่งผลกระทบต่อทัศนคติเรื่องเพศของวัยรุ่นอย่างจำกัดเท่านั้น และยังส่งผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาด้านศาสนาครับ

Comments