ไม่แก่เกินเรียน ปธน. บารัค โอบามา เข้าเรียนเขียนโปรแกรมครั้งแรก

การเรียนเขียนโปรแกรมนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนเคยทำมาก่อน แต่วันนี้ ปธน.โอบามา เขาทำ โดยในงานสัปดาห์การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (the...