News

“Shadow Moses” เป็นชื่อของ Metal Gear Solid ภาคแรกฉบับแฟนเมคที่พัฒนามาได้นานพอสมควรแล้ว แต่ทีมสร้าง iRam Gamer เพิ่งตัดสินใจประกาศเปิดตัวให้ทุกคนรวมถึง Konami ทราบทั่วกันไปเมื่อต้นปี เพื่อจะได้รู้ไปเลยว่าโปรเจ็คจะได้หยุดหรือไปต่อ ดีกว่าซุ่มพัฒนาเงียบๆ แล้วถูกสั่งยกเลิกในภายหลัง

อาจเป็นไปตามการคาดเดาของหลายๆ คน ล่าสุดเกมถูกยกเลิกแล้วตามประกาศบนเฟซบุ๊ค Shadow Moses “วันนี้เรามีประกาศสำคัญจะมาแจ้งให้ทราบ เราได้ทำการยกเลิก Shadow Moses Project แล้ว ด้วยเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา เราอยากขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด”

ประโยคที่ว่า “เหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุม” อาจหมายถึง Konami สั่งให้ยกเลิกก็เป็นได้

Comments