maxresdefault

Tripwire Interactive ได้เผยความต้องการระบบของเกม Killing Floor 2 ออกมาแล้วทั้งขั้นต่ำและขั้นแนะนำ ก่อนที่จะปล่อยให้เล่นกันแบบ Early Access ในวันที่ 21 เมษายนที่จะถึงนี้ ไปดูกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน

ขั้นต่ำ

  • CPU: Core 2 Duo E8200 2.66GHz or Phenom II X2 545
  • GPU: GeForce GTS 250 or Radeon HD 4830
  • RAM: 3GB
  • OS: Win7 64

ขั้นแนะนำ

  • CPU: Core 2 Quad Q9550 2.83GHz or Phenom II X4 955
  • GPU: GeForce GTX 560 or Radeon HD 6950
  • RAM: 4GB
  • OS: Win7 64

Untitled-1

GSW-News

GG-News

Comments