News

ในวันนี้ Rockstar ก็ได้ปล่อย Ill-Gotten Gains Part 2 หรืออัพเดทใหญ่สำหรับเกม GTA V ออกมาให้อัพเดทกันแล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มยานพหานะและอาวุธใหม่ให้ผู้เล่นสัมผัสกัน แต่คุณแน่ใจรึยังว่าเงินที่มีอยู่นั้นจะสามารถซื้อของได้ทั้งหมด

ในของใหม่ๆที่เพิ่มนั้นมีราคาตั้งแต่ $225,000 ไปจนถึง $2,200,000 ซึ่งหากนำมารวมกันแล้วผู้เล่นจะต้องใช้เงินสูงถึง $8,165,000 เลยทีเดียวถึงจะสามารถซื้อของได้ทั้งหมด ไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

  • Coil Brawler – $715,000
  • Vapid Chino – $225,000
  • Invetero Coquette BlackFin – $695,000
  • Progen T20 – $2,200,000
  • Dinka Vindicator – $630,000
  • Lampadati Toro boat – $1,750,000

Comments