Ill-Gotten-Gains-Part-2

หลังจากที่ Rockstar ได้ปล่อยอัพเดทใหญ่ของเกม GTA Online ที่เรียกว่า Ill-Gotten Gains Part 1 ไปเมื่อกลางเดือนมิถุนายน ล่าสุดก็ได้วันปล่อย Part 2 ออกมาแล้ว นั่นคือวันที่ 8 กรกฎาคมนี้

โดยใน Part 2 จะยังคงเพิ่มของใหม่ๆเข้าไปมากมายทั้งรถ อาวุธ เสื้อผ้าและของตกแต่ง รวมถึงการเพิ่มคลื่นวิทยุ Lab ให้กับชาว PlayStion 4 และ Xbox One ด้วย

นอกจากนี้ Rockstar ยังระบุ Ill-Gotten Gains weekend ออกมาอีกด้วยนั่นคือวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ คาดว่ารายละเอียดต่างๆหน้าจะเหมือนครั้งที่แล้ว ส่วนด้านล่างนี้เป็นรูปของบางส่วนที่จะถูกเพิ่มเข้าไปครับ

Comments