News

ใน Final Fantasy XV: Episode Duscae ผู้เล่นสามารถเลือกอาวุธหลักให้กับ Noctis ได้ 4 ชนิด และจะถูกเรียกใช้ออกมาตามที่เรียงลำดับไว้อัตโนมัติ แต่ในตัวเกมเต็มจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ที่เรียกว่า Real-Time Weapon Switching Battle System แทนครับ

ว่ากันง่ายๆมันก็คล้ายกับของเดิมแต่อาวุธจะไม่ถูกเปลี่ยนอัตโนมัติระหว่างต่อสู้แล้ว เพราะผู้เล่นสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ตามต้องการโดยการกดปุ่ม D-pad ดังนั้นมันเลยทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะใช้อาวุธชนิดเดียวหรือสลับไปมาทั้ง 4 ชนิดตลอดการโจมตีได้

ในเดือนมีนาคม 2016 จะมีประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวันวางจำหน่ายของ Final Fantasy XV

Comments