News

ถึงแม้ว่าตอนนี้ Square Enix จะยังไม่ปล่อยวันวางจำหน่ายของเกม Final Fantasy 15 ออกมา แต่รู้สึกพักหลังๆจะมีการปล่อยข้อมูลของเกมออกมามากขึ้น คราวนี้เป็นตาของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของกราฟฟิคตัวเกมกันบ้าง สรุปสั้นๆได้ดังนี้

  • – Square Enix ได้ใช้ Luminious Studio เอ็นจิ้นตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาเกม Final Fantasy 15 โดยเฉพาะ
  • – Final Fantasy 15 จะแสดงผลที่ความละเอียด 1080p และ 30fps
  • – ทุกครั้งบนหน้าจอจะมีการแสดงผลจำนวนโพลีกอนมากกว่า 5 ล้านหน่วย
  • – ตัวละครแต่ละตัวจะมีจำนวนโพลีกอนประมาณ 100,000 หน่วย

เป็นจำนวนโพลีกอนที่สูงมากเมื่อเทียบกับภาคที่แล้วมาอย่าง Final Fantasy 13 ที่ตัวละครแต่ละตัวใช้ปริมาณโพลีกอนราวๆ 20,000 หน่วยเท่านั้น แสดงว่า Final Fantasy 15 น่าจะมีกราฟฟิคที่เหนือกว่าภาคก่อนๆมากเลยทีเดียว

Source gameranx

Untitled-1

GSW-News

GG-News

Comments