Microsoft และ Lionhead Studios ได้ปล่อยภาพจากเกมชุดใหม่ของเกม Fable Legends ที่ได้ประกาศแล้วว่าจะเป็นเกม free-to-play ที่จะลงให้กับ PC Windows 10 และ Xbox One เท่านั้น และยังไม่ประกาศวันปล่อยออกมา

News

Untitled-1

GSW-News

GG-News

Comments

GSW-News GSW-News