คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาไม่พบหลักฐานว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลกระทบกับยอดขายของวรรณกรรม เพลง และเกมลดลง แต่ “ภาพยนตร์ที่กำลังได้รับความนิยม” เป็นสื่อเดียวที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ครับ

คณะกรรมาธิการยุโรปใช้สถิติจากประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน โปแลนด์ และสวีเดน จากปี 2014 ที่ ผู้ใหญ่ 51% และผู้เยาว์ 72% มีการดาวน์โหลดหรือสตรีมผิดกฎหมาย ซึ่งโปแลนด์และสเปนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์สูงกว่าประเทศที่เหลือมาก

ผลการศึกษายังบอกว่าความเป็นไปได้ที่การละเมิดลิขสิทธิ์เกม รวมถึงเพลงและวรรณกรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคา แต่ขึ้นอยู่กับ “ความเต็มใจที่จะจ่าย” นั่นหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นของสื่อไม่น่าจะทำให้คนละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าพวกเขาเต็มใจจ่ายเงิน พวกเขาก็จะซื้อ แต่ถ้าไม่เต็มใจ พวกเขาก็อาจละเมิดลิขสิทธิ์แทน

อ่านผลการศึกษาฉบับเต็มได้ ที่นี่

Comments