หน้าแรก News ฮอตมาก Dying Light มีผู้เล่นมากกว่า 3.2 ล้านคนตั้งแต่วางจำหน่าย และสถิติอื่นๆ

ฮอตมาก Dying Light มีผู้เล่นมากกว่า 3.2 ล้านคนตั้งแต่วางจำหน่าย และสถิติอื่นๆ