News

สานต่อตำนานเกมปาจอยทิ้ง ในที่สุดที่งาน E3 วันนี้ From Software ก็เปิดตัว Dark Souls 3 อย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่าภาคนี้ผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยในโลกอันเสื่อมโทรมใบใหม่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปกครองโดยกษัตริย์ผู้จองหององค์หนึ่ง

Dark Souls 3 มีกำหนดวางจำหน่ายปี 2016 บน PlayStation 4, Xbox One และ Steam

Comments