Bloodborne เกมจาก Software ผู้สร้าง Dark Souls 2 เผยชุดสะสมสุดอลังภายใต้ชื่อ Collector’s Edition และ Nightmare Edition

โดยชุดสะสม Bloodborne Collector’s Edition จะมีราคา €79.99 หรือประมาณ 3,200 บาท ซึ่งจะประกอบไปด้วย ตัวเกม, SteelBook, หนังสืออาร์ตเวิร์ค และซาวด์แทร็คเกม

ส่วน Bloodborne Nightmare Edition จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยเพราะของเยอะกว่า ราคาอยู่ที่ €119.99 หรือประมาณ 5,000 บาท ประกอบไปด้วย ตัวเกม, SteelBook, หนังสืออาร์ตเวิร์ค, ซาวด์แทร็คเกม, สมุดสไตล์โกธิค, “Top Hat” Messenger skin, ชุดปากกาขนนก และระฆังตัวเล็กๆ

Bloodborne มีกำหนดปล่อย 25 มีนาคม 2015 ลงให้กับ PS4 เท่านั้น

Source eurogamer

GSW-News

GG-News

Comments

GSW-News GSW-News
แบ่งปัน