News

Ubisoft เผยความต้องการระบบอย่างเป็นทางการของเกม Assassin’s Creed Syndicate เวอร์ชั่น PC ทั้งขั้นต่ำและขั้นแนะนำออกมาแล้วครับ ถือว่าทั้ง 2 ขั้นมีเสปคที่ใกล้เคียงกันมาก รวมถึงต้องการเนื้อที่ประมาณ 50 GB เลยทีเดียว งานนี้ต้องเคลียร์ HDD กันหน่อยแล้วล่ะ

ขั้นต่ำ
 • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions)
 • CPU: Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz
 • RAM: 6GB or more for Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Video: Nvidia GeForce GTX 660 or AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0)
 • DirectX: DirectX June 2010 Redistributable
 • Sound: DirectX compatible sound card with latest drivers
ขั้นแนะนำ
 • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions only)
 • CPU: Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
 • RAM: 8GB
 • Video: Nvidia GeForce GTX 760 (4GB) or the newer GTX 970 (4GB) or AMD Radeon R9 280X (3GB) or better
 • DirectX: DirectX June 2010 Redistributable
 • Sound: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
 • Hard Drive: 50 GB available space

เวอร์ชั่นคอนโซลวางจำหน่ายแล้ว ส่วน PC ปล่อย 19 พฤศจิกายนนี้

Comments