News

ประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องเกมมาก ซึ่งจากรายงานล่าสุดของ ABC Australia ได้ระบุว่าระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาได้มีเกมถูกแบนไปแล้ว 200 เกม ซึ่งมากกว่าจำนวนของเกมที่ถูกแบนไปในช่วงปี 1994-2014 รวมกันเสียอีก

สาเหตุที่จำนวนพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้เป็นเพราะปัจจุบันประเทศออสเตรเลียได้ใช้ระบบจัดหมวดหมู่เกมแบบใหม่ที่เรียกว่า International Age Rating Coalition ซึ่งถูกออกแบบมาให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบเกมจำนวนมากที่ถูกขายแบบดิจิตอลได้ทัน

นับตั้งแต่การใช้ระบบนี้ในเดือนมีนาคมก็มีเกมถูกตรวจสอบไปแล้วกว่า 150,000 เกม และแม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดบอกว่ารัฐมีวิธีตรวจสอบยังไง แต่ดูเหมือนว่าเกมที่ถูกแบนมากที่สุดคือเกมมือถือครับ ถ้าหากยกตัวอย่างเกมดังๆที่ถูกแบนไปแล้วก็คือ Hotline Miami 2 และ Mortal Kombat (2011) แต่ก็มีบางเกมถูกสั่งให้ตัดฉากบางส่วนออกไปอย่างเช่น Saints Row 3

Comments